deenfrpl
71 344-26-75

Pizzeria

Pizzeria Verona was born in 1992. We’re one of few places with such a long tradition. Since the beginning our goal is to offer our customers a top quality pizza.

When it comes to pizza, it’s all about the dough, and our dough is being made with a traditional recipe, from a special, high quality flour.

We offer over 35 kinds of pizza’s in three sizes – “small” (around 23cm), “big” (around 26cm) and “family” (around 36cm)

We also cherish our regular customers. With every “big” or “family” pizza you will receive a coupon, and 10 coupons will give you a free pizza.

To order please call
tel. 71/344 26 75 pl. Nowy Targ

We invite you to try the best pizza in town.

Zaufali nam:

TVN
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki
Urzad Miasta Wrocław
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Wrocławska
Heesung Electronics Poland Sp. z o.o.
LG ELECTRONICS WROCŁAW Sp. z o.o.
PENTOR RESEARCH INTERNATIONAL S.A.
Allianz Bank Polska S.A.
Renault
ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
Dolnośląska Izba Lekarska
Państwowa Szkoła Muzyczna
MPEC WROCŁAW SA
Mercedes-Benz