deenfrpl
71 344-26-75


Restaurant and Pizzeria

pl. Nowy Targ 22/23;
tel /071/ 344-26-75; fax /071/ 343-20-05
office: 509-968-627
www.verona.com.pl
e-mail: biuro@verona.com.pl
opening hours: 1100-2200

Catering

e-mail: catering@verona.com.pl
tel/fax /071/ 343-20-05
mobile : 0501 007-498

Zaufali nam:

TVN
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki
Urzad Miasta Wrocław
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Wrocławska
Heesung Electronics Poland Sp. z o.o.
LG ELECTRONICS WROCŁAW Sp. z o.o.
PENTOR RESEARCH INTERNATIONAL S.A.
Allianz Bank Polska S.A.
Renault
ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
Dolnośląska Izba Lekarska
Państwowa Szkoła Muzyczna
MPEC WROCŁAW SA
Mercedes-Benz